Nova generacija mliječnih proizvoda bogatih proteinima
NATJEČAJ: MOJ FIT OBROK
Pravila nagradnog natječaja: „Moj FIT obrok!“
Dukat mliječna industrija dioničko društvo (dalje: Organizator) raspisuje natječaj “Moj FIT obrok!” (dalje: Natječaj).

ORGANIZATOR NATJEČAJA
Dukat mliječna industrija dioničko društvo, Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, OIB: 25457712630

CILJEVI NATJEČAJA
Natječaj se priređuje u cilju promocije Dukat projekata te nagrađivanja vjernosti potrošača.
TRAJANJE NATJEČAJA
Nagradni natječaj odvija se od 3.4.2019. do 5.5.2019. godine.
SUDIONICI NATJEČAJA
U Natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dalje: Sudionici).U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Dukata d.d. i članovi njihovih užih obitelji (roditelj, supružnik, djeca, sestre i braća).

OPIS NATJEČAJA
Natječaj se održava na Facebook stranici Dukat Fit (https://www.facebook.com/DukatFit/) i na Instagram stranici Dukat Fit (https://www.instagram.com/dukat_fit/).
Sudionici sudjeluju u Natječaju na način da u razdoblju trajanja Natječaja na Instagram ili Facebook objave fotografiju ili video svog fit obroka u kojem su kao namirnicu koristili Dukat Fit proizvod po izboru te u opisu fotografije koriste ove hashtagove: #dukatfit, #mojfitobrok.
NAGRADE
Najkreativnijih četrdeset (40) osvojit će po jedan (1) Dukat Fit lunchbox.
DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA
Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona) u roku od 2 dana od dana objave rezultata Natječaja nakon čega će biti kontaktiran i obaviješten o isporuci nagrade od strane Organizatora.
Ukoliko Organizator ne uspije sa sudionicima Natječaja ostvariti kontakt i dogovor za isporuku nagrade u tom roku, sudionici Natječaja gube pravo za preuzimanje nagrade.
Dobitniku će nagrada biti dostavljena na adresu u roku od 30 dana od dana kada je dobitnik Organizatoru dostavio svoje podatke kako je opisano gore u tekstu.
Sudionici koji sudjeluju u Natječaju, kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladnom ovim Pravilima Natječaja. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima.
OBJAVA REZULTATA
Rezultati Natječaja i dobitnici bit će objavljeni u komentaru Instagram i Facebook objave kojom najavljujemo početak natječaja najkasnije 7 dana od završetka natječaja.
AUTORSKA I SRODNA PRAVA
Sudionici Natječaja, izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno djelo sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.
Svaki sudionik je suglasan te razumije da će njegovi prijavljeni radovi potencijalno biti korišteni na Instagram stranici https://www.instagram.com/dukat_fit/ i Facebook stranici https://www.facebook.com/DukatFit/.
Sudjelovanjem u Natječaju sudionici i pobjednici Natječaja bezuvjetno prenose na Dukat d.d. pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i po potrebi prerade svojih radova u promotivne svrhe bez naknade i bez daljnje suglasnosti Sudionika, neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno.
OGRANIČENJA I ODRICANJA
U slučaju promjene izbora nagrada iz objektivnih razloga, o tome će biti donesena posebna odluka. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila.
Sudionik podnošenjem prijave na Natječaj prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Organizator Natječaja ne odgovara za posljedice u slučaju da je sudionik prijavio tuđi rad, odnosno plagijat, a na zahtjev autora će ukloniti svaki takav rad iz Natječaja. Organizator zadržava pravo ukloniti sa stranice sve prijave koje ocijeni neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, kao i sve prijave za koje postoji opravdana sumnja da nisu originalno autorsko djelo. Ako u bilo kojem trenutku Organizator posumnja u zlorabu mehanike Natječaja isti zadržava pravo isključenja sudionika iz Natječaja. Organizator zadržava pravo dopune Pravila u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.
Facebook nije ni na koji način povezan s ovim Natječajem.

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Sudionici u Natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem podataka Organizatoru Natječaja, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju DUKAT d.d. da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke isključivo u svrhu provođenja Natječaja.

VIŠE O PROTEINIMA NA BLOGU: